Coaching + Counceling

Coaching

Voor artsen en zorgprofessionals

Ik werk met veel plezier als coach voor medici – huisartsen en andere medisch specialisten. Ook begeleid ik andere professionals in de zorg, al dan niet met een medische achtergrond.

Mogelijkheden zijn: individuele coaching, begeleide intervisie, of supervisie – individueel of in een kleine groep, of themadag voor groepen.

Counceling

Zingevingsvragen

Breuklijnen horen bij het leven, ze vragen van ons om stil te staan, te verwerken en op een nieuwe manier betekenis aan het leven te geven.

Ik begeleid je in je zoektocht door je uit te nodigen de gevoelens die horen bij je ervaring toe te laten, te verwerken en tot rust te brengen, en door je aanknopingspunten aan te reiken hier zin en betekenis in te vinden om zo een nieuwe levensfase in te gaan.

Wat is de kern van je vraag + welke benadering past daar het beste bij?

Leertherapie

Aan collega’s in opleiding geef ik leertherapie. Ik ben erkend leertherapeut voor de Vereniging Persoonsgerichte en experientiele Psychotherapie (VPeP). Mocht je in opleiding zijn in een andere richting binnen de psychotherapie, dan kan het juist heel verrijkend zijn om te kiezen voor leertherapie binnen het persoonsgericht en experiëntieel kader. Ook als GZ-psycholoog ben je van harte welkom, al is leertherapie voor jou niet verplicht.

Mijn achtergrond

Ik heb levens- en werkervaring opgebouwd in heel diverse sectoren en heb van daaruit oog voor menselijke ontwikkeling en wat deze ontwikkeling kan belemmeren.