LB_logo

Werkwijze

In het kennismakingsgesprek onderzoeken we wat de kern van je vraag is en welke benadering daar het beste bij zou passen: coaching, of counseling.

Of het nu om coaching gaat of om counseling, we geven in elk geval aandacht aan je bagage: welke ervaringen in leven en beroep hebben je sterker gemaakt en welke hebben geleid tot kwetsbaarheid of disbalans? Uit welke krachtbronnen kun je putten rondom de vraag die jou nu bezighoudt? En wat vraagt nog aandacht?

Bij coaching kan het twee kanten opgaan: coaching of supervisie. Coaching is een goede aanpak als je behoefte hebt aan een welomschreven doel te werken. We kijken samen naar wat helpt en wat hindert, en ik stimuleer je om stappen te zetten richting het doel waar je naar toe wilt.

Bij supervisie ligt het accent meer op zelfreflectie en het ontdekken van zich herhalende patronen. Je werkt hieraan door middel van een schriftelijke voorbereiding voor elke sessie en een reflectieverslag nadien. De inzichten die je hiermee opdoet kunnen leiden tot de behoefte om zaken anders aan te pakken, of keuzes te maken voor de toekomst.

Counseling is meer een meanderend zoeken naar groeimogelijkheden en zingeving, waarbij ik jou volg, steun en stimuleer in je proces, gebruik makend van een rijk repertoire aan methodieken.