LB_logo

Info & Contact

Aanmelden / Contact

Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op, telefonisch of per e-mail. Dan kunnen we overleggen over je vraag en onderzoeken of ik een passend aanbod voor je heb. Mijn werktijden zijn maandag- en dinsdagochtend.

Mijn aanbod is niet geschikt voor psychische problematiek waarbij intensieve psychotherapeutische zorg nodig is.

Lies Bruggeman
Koninginnelaan 40
6542 ZT Nijmegen

(024) 324 18 38

Kosten

Mijn tarief is € 100 per uur, exclusief BTW.

In sommige gevallen wordt een coachingstraject (deels) vergoed door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij maken dan vooraf duidelijke afspraken over of en zo ja welke informatie wordt gedeeld met de werkgever of verzekeraar. Dit leggen we schriftelijk vast.

Klachtenregeling

Tijdens het traject staan we geregeld stil bij het verloop, en ons contact. Als je om de één of andere reden niet tevreden bent is het belangrijk dit met mij te bespreken.
Is dit lastig voor je of kom je er met mij niet uit, dan kun je je klacht bespreken met de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.

CRKBO_Docent_CMYK