LB_logo

Leertherapie

Persoonsgerichte psychotherapie richt zich op de hele persoon, niet alleen op het symptoom of de klacht. Experiëntieel werken wil zeggen: de betekenis van klachten en problemen verkennen. Door erover na te denken, maar vooral ook contact te maken met de gevoelens die hierbij een rol spelen.

Ik werk procesgericht, dat wil zeggen niet volgens een vast draaiboek, maar vanuit een visie die ik samen met jou ontwikkel op je vragen en problemen. En op patronen en mogelijke blokkades die zijn ontstaan in jou als persoon en in jouw manier om met anderen en met jouw omgeving om te gaan. Als het passend is maak ik graag gebruik van Emotion Focused Therapy (EFT). Dit is een aanpak om dit proces te verdiepen en soms te versnellen.

Omdat het om leertherapie gaat, besteden we nadrukkelijk aandacht aan hoe dit alles doorwerkt in je functioneren als psychotherapeut. En hoe je ervaring in je werk zijn weerslag heeft op je persoonlijk leven.

Uitgangspunt van leertherapie is dat je jezelf goed leert kennen, zodat je in je eigen therapieën goed onderscheid kunt maken wat van jou is en wat van de ander. Daarnaast is het belangrijk om te ervaren hoe kwetsbaar het kan voelen in therapie te zijn, en wat wij dagelijks van onze cliënten vragen. Leertherapie is voor mij een coproductie: jij bepaalt uiteraard zelf welke doelen je wil behalen en hoe we die gaan bereiken, maar ik zal je soms ook verschillende mogelijkheden voorleggen. Voelen wat het verschil in effect is tussen je via focussing verdiepen in je lichamelijk gevoelde beleving versus een dilemma of unfinished business verkennen via een stoelendialoog, kan uiterst waardevol zijn in je eigen psychotherapeutische praktijk.

Doel

Leertherapie is een psychotherapie die onderdeel vormt van het leerproces tot psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of verpleegkundig specialist GGZ. In dit werkveld kom je vaak in complexe interacties terecht. Leertherapie kan ertoe bijdragen om tegenoverdracht te leren benutten en moeilijke therapeutische relaties te hanteren. Leertherapie stelt zich de volgende punten ten doel:

  • Ervaring opdoen in de positie van de cliënt;
  • Trainen en ontwikkelen van reflectief vermogen en introspectie, empathisch zijn;
  • Ontdekken van en werken aan eigen blinde vlekken (grenzen en beperkingen van eigen psychisch functioneren exploreren en zo mogelijk verruimen);
  • Ervaring van de leertherapeut als rolmodel;
  • Emotionele steun van de leertherapeut bij het in opleiding zijn van de leercliënt;
  • Aan den lijve ervaren wat de effecten zijn van psychotherapie;
  • Hanteren van de therapeutische relatie;
  • Zicht krijgen op overdrachts- en tegenoverdrachtsverschijnselen.

Praktische informatie

Een sessie duurt 45 minuten. Afhankelijk van de eisen van je opleiding volg je 25, 30 of 50 sessies leertherapie. Je kunt ervoor kiezen een deel bij mij te doen, en een deel bij een andere therapeut, bv met een ander referentiekader. Een leertherapietraject is bij mij mogelijk van oktober tot april. Aanmelden kan op elk moment.  Werkdagen zijn maandag en dinsdag. Mijn tarief is € 100 per sessie.