LB_logo

Coaching

Voor artsen en zorgprofessionals

Werken als arts of als zorgprofessional kan veel voldoening geven, maar vraagt ook veel. Empathie voor de patiënt in balans houden met zorg voor jezelf. Aansluiten bij de hulpvraag maar ook trouw zijn aan je eigen waarden. Keuzes maken in het krachtenveld van de alsmaar uitbreidende taken die op je afkomen.

Ik werk met veel plezier als coach voor medici – huisartsen en andere medisch specialisten. Ook begeleid ik andere professionals in de zorg, al dan niet met een medische achtergrond. Mogelijkheden zijn: individuele coaching of supervisie. Voor het opstarten van nieuwe intervisiegroepen heb ik geen ruimte. 

Ik ben een actieve en betrokken coach. Uitnodigend en open voor hetgeen je aandraagt aan vragen en dilemma’s; stimulerend en stevig als het gaat om het proces. Ik beschik over een ruim repertoire aan methodieken, van beschouwend tot ervarend en experimenterend. Uit deze bron kan ik putten om aansluiting te vinden bij jouw persoonlijke stijl en culturele achtergrond en je manieren aanreiken om je vraag vanuit nieuwe invalshoeken te onderzoeken. Mijn werk is geslaagd als jij de vrijheid voelt om een keuze te maken die bij jou past, en die recht doet aan de realiteit van je beroep.

Zin in zorg

Heb je behoefte om eens uitgebreid stil te staan bij jouw beroep of functie? Waarom ben je ooit gaan werken in de zorg? Hoe staat het nu met je motivatie en inspiratie? Welke dilemma’s kom je tegen? Wat heb je nodig in deze fase van je levensloopbaan? Twijfel je over het pad dat je hebt gekozen? Heb je nog voldoening van je werk? Is het vak misschien dusdanig veranderd dat het niet echt meer bij je past?

Hoe kun je je functioneren optimaliseren? Hoe de voldoening van je werk vasthouden of verder vergroten? Of ben je toe aan een nieuwe wending? Heb de moed om deze vragen open te onderzoeken. Ik begeleid je hier graag bij, met begrip en confrontatie.

Zorg in balans

Werken met mensen, zorgen voor patiënten heeft als valkuil je eigen welzijn uit het oog te verliezen. Soms merk je de signalen dat het niet goed gaat zelf op. Je vindt het werk misschien niet leuk meer, je vindt het te zwaar of te stressvol. De samenwerking met je collega’s verloopt moeizaam. De balans tussen je werk en privéleven is zoek. Vaak hebben anderen het nog eerder in de gaten dan jijzelf. Je krijgt te horen dat je prikkelbaar bent, er niet bij met je aandacht, te moe bent.

Het is goed om jezelf te gunnen hierbij stil te staan, opnieuw contact te maken met je eigen behoeften en grenzen. Herbronnen om te voorkomen dat je jezelf uitput. Of omdat je signalen krijgt dat je overbelast bent.

De praktijk wijst uit dat de redenen voor coaching vaak een mix zijn van bovenstaande voorbeelden.

Verschillende begeleidingsvormen:
coaching, supervisie en themadagen

Coaching

Bij coaching gaat het om een welomschreven doel waarbij we samen kijken naar wat helpt en wat hindert, en ik je stimuleer om stappen te zetten richting het doel waar je naar toe wilt werken. Coaching is actiegericht, en een onderdeel van het traject is dan ook vaak om je repertoire aan vaardigheden te versterken of uit te breiden.

Wij spreken samen af hoe jouw coachingstraject er uit gaat zien Het traject beslaat meestal tussen de vijf en tien sessies van een uur, eens in de twee tot drie weken. Bij de start worden duidelijke afspraken gemaakt over je doelen en de manier van werken. Ik stem de werkwijze af op wat past bij jou en jouw vragen.

Supervisie

Bij supervisie ligt het accent meer op zelfreflectie en het ontdekken van zich herhalende patronen. Je werkt hieraan door middel van een schriftelijke voorbereiding voor elke sessie en een reflectieverslag nadien. De inzichten die je hiermee opdoet kunnen leiden tot de behoefte om zaken anders aan te pakken, of keuzes te maken voor de toekomst.

We spreken samen af hoe jouw supervisietraject in frequentie en hoeveelheid bijeenkomsten eruit gaat zien. Als leidraad geldt dat supervisie over het algemeen bestaat uit tien tot twaalf sessies, eens in de twee weken.

Themadagen

Voor teams of intervisiegroepen die een thema willen uitdiepen en de verbinding in de groep verstevigen.

Daarbij sluit ik graag aan bij vragen die de groep aandraagt. In overleg kan ik een acteur of gastdocent betrekken bij het programma.

Op een themadag draag ik bij tot verdieping terwijl ik de sfeer veilig en licht houd.

Thema’s waar ik affiniteit mee heb: empathie en confrontatie, kwetsbaarheid en veerkracht, levenseinde, de-escalerend werken, zingeving.

Accreditatie

Huisartsen kunnen voor alle begeleidingsvormen accreditatiepunten aanvragen (1 punt per uur). Voor specialisten is bij individuele coaching ook accreditatie mogelijk.